Prijavite se na seminar / program usavršavanja!

Investirajte u budućnost.

Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna.

Prijava je obvezujuća. Otkaz prijavnice moguć je na način, prema uvjetima i u rokovima otkazivanja prema Općim uvjetima poslovanja. U slučaju da trebate neobvezujuću ponudu, kontaktirajte nas.

 

Podaci tvrtke
Ako se prijavljujete kao pojedinac, preskočite ovu sekciju.
Unesite samo znamenke OIB-a, bez razmaka.
Podaci sudionika
Ime i prezime sudionika *
Ime i prezime sudionika
Potrebno popunjavati samo za programe usavršavanja iz javne nabave.
Popunite samo ukoliko prijavljujete više sudionika na seminar. Unesite ime i prezime svih dodatnih sudionika seminara. Za programe usavršavanja iz javne nabave navedite uz imena i prezimena svakog sudionika i datum rođenja te OIB.
Podatci o edukaciji
Unesite samo ako Vam je potrebna ponuda. Može biti e-mail ili fizička adresa.
Opći uvjeti poslovanja *
Opcije privatnosti