Ako se susretnete s problemom prilikom korištenja Educateamovih informacijskih usluga, web stranice ili drugih servisa, prijavite nam problem ovdje.

Zahvalni smo na svakoj prijavi problema budući da nam te prijave omogućuju lakše rješavanje problema na obostrano zadovoljstvo.

Ako ovaj obrazac ne radi ili biste nas radije kontaktirali e-mailom, slobodno nam se obratite na it@educateam.hr.

Responsible disclosure: ako otkrijete sigurnosni problem u Educateamovoj infrastrukturi, prijavite ga putem gorenavedene e-mail adrese.


Ime i prezime *
Ime i prezime
Nije obavezno.
http://
Ako imate screenshot, screencap ili konkretan privitak na kojemu možete demonstrirati problem, slobodno ga uploadajte na vanjski servis i zalijepite link ovdje.