Interaktivni seminar

PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

- nova pravila -

RADNE OBVEZE I OTKAZI

s praktičnim primjerima postupanja,

mišljenjima, stajalištima i sudskom praksom

rasprava.jpg

 

Namjena: Seminar je namijenjen svim poslodavcima: trgovačkim društvima/gospodarskim subjektima, poduzetnicima, obrtnicima, državnim i javnim institucijama, direktorima/ravnateljima/članovima uprave, voditeljima pravnih službi, voditeljima ljudskih resursa, predsjednicima Radničkog vijeća, sindikalnim povjerenicima te svim ostalima koji žele saznati novosti u praktičnoj provedbi NOVIH PRAVILA u prednosti pri zapošljavanju, novog radnog zakonodavstva, sudskom praksom RH i EU s mišljenjima nadležnog ministarstva i inspektorata.

Pridružite nam se na interaktivnom seminaru s neograničenom mogućnosti postavljanja pitanja, s manjim brojem polaznika, gdje ćete praktično i detaljno, dobiti konkretne odgovore na pitanja koja Vas muče.

 

Mjesto održavanja: Zagreb, Rubetićeva ulica 16, Učilište "Magistra"

Datum održavanja: 12.06.2018. god.

Predavači: Daniel Sever, dipl.iur. i Sanja Mjertan, mag.iur. životopis

 

Raspored seminara:

I dio od 09:30 do 12:30 (pauza 30 min.)
- od 12:30 do 13:30 organizirani ručak
II dio od 13:30 do 16:00

 

Program:

I) prednosti pri zapošljavanju - novine i zasnivanje radnog odnosa

- prijam u radni odnos

- tko je obveznik javne objave natječaja, (ne)postojanje prekršajne odgovornosti za kršenje...

- pravo prednosti prema posebnim propisima - primjena u praksi, stajališta

- NOVA PRAVILA prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji - primjena u praksi

- fiskalne olakšice za zapošljavanje

- kako odabrati pravog kandidata?

- pravo žalbe, inspekcijski nadzor, optužni prijedlog - primjena u praksi, stajališta

- ugovor o radu i potvrda o sklapanju ugovora o radu: sklapanje ugovora, tranje, oblik i propisani bitni sastojci ugovora o radu, dodatni uglavci ugovora o radu

- pravo na godišnji odmor i razmjerni dio godišnjeg odmora - praktična primjena zakonske regulative

b) radne obveze, zakonske pretpostavke za otkaz ugovora o radu i postupak

- Radne obveze i povrede radnih obveza: lakše, teške, osobito teške i neopravdani razlozi za otkaz

- zakonske pretpostavke, opravdani i neopravdani razlozi; kada i dokazivanje?

- Postupak prije otkazivanja s prikazom provedbe pojedinih postupaka prestanka ugovora o radu

- poslovno uvjetovani otkaz: specifičnosti i ograničenja

- osobno uvjetovani otkaz: dokazivanje, način dostave odluka, najmanje trajanje otkaznog roka i njegov tijek

- otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika: dokazivanje, pisano upozorenje, pravo na iznošenje obrane i izuzetak, način provedbe postupka u praksi i dostave odluka, najmanje trajanje otkaznog roka i njegov tijek

- otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu: specifičnosti

- otkaz ugovora o radu na određeno vrijeme: uvjet i provedba

- izvanredni otkaz ugovora o radu radniku: kada i dokazivanje, s primjerima

- otkazivanje ugovora o radu u postupku kolektivnog viška radnika

- Oblik, obrazloženje i dostava otkaza

- Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

- Vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza

- Pravo radnika na otpremninu: uvjeti, visina, način i rokovi isplate

s praktičnim primjerima postupanja i sudskom praksom RH i EU

 

Kotizacija: 990,00 kn po sudioniku (PDV se ne obračunava sukladno članku 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN br. 73/2013)

Specijalni popust: -10% na iznos kotizacije za drugog i svakog slijedećeg polaznika iz iste tvrtke/institucije/sindikalne podružnice;

U kotizaciju je uključeno sudjelovanje u radu seminara, prezentacija predavača/radni materijali, radni pribor, osvježenje u pauzi (voda/kava/čaj) i ručak u restoranu.

Kotizaciju molimo uplatiti na poslovni račun Educateam d.o.o. IBAN: HR3624020061100716677, s naznakom seminara, najkasnije do dana održavanja. 

Prijavnice se zaprimaju zaključno do 08.06.2018. god. do 15,00 h u pravilu putem online obrasca prijavnice.