PRIVOLA ZA PRIMANJE NEWSLETTERA

Neka me Educateam kontaktira s informacijama o budućim edukacijama i dostavlja newsletter na dolje navedenu e-mail adresu.

Upoznat/a sam kako mogu u svako doba povući gore navedenu privolu bez priopćavanja razloga za isto, na način odjave u podnožju svakog newslettera.