PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

za stjecanje certifikata

 

Trajanje: 50 nastavnih (školskih) sati

Mjesto održavanja: Požega, Kanižlićeva 6 (Praktikum)

Vrijeme održavanja: 09.07.-18.7.2018. god.

 

rukovanje 2 uz laptop.jpg

 

PROGRAM

SATNICA I TEME PREDAVANJA:

1. DAN, 09.07. ponedjeljak od 15,45 do 20,00 h (5 nastavnih sati)

15:45 - 16:00 h Predstavljanje predavača i programa - predstavnik organizatora

16:00 - 17:30 h (90 minuta / 2 nastavna sata)

1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

 2. Načela javne nabave

 3. Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi

 4. Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

17:30 - 17:45 h Stanka za kavu

17:45 – 18:30 h (45 minuta / 1 nastavni sat)

5. Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja

 18,30 – 19,15 h (45 minuta / 1 nastavni sat)

6. Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima

19,15 – 20,00 h (45 minuta / 1 nastavni sat)

7. Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja

 

2. DAN, 10.07. utorak od 16,00 do 20,00 h (5 nastavnih sati)

16,00 – 18,15 h (135 min / 3 nastavna sata)

8. Postupci i načini javne nabave – s prikazom na praktičnim primjerima

- Početak i odabir postupka javne nabave ( 45 minuta / 1 nastavni sat)

- Otvoreni postupak javne nabave  ( 45 minuta / 1 nastavni sat)

- Ograničeni postupak javne nabave ( 45 minuta / 1 nastavni sat)

18,15 - 18,30 h Stanka za kavu

18,30 – 19,15 h (45 min / 1 nastavni sat )

8. Postupci javne nabave s praktičnim primjerima

- Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje

19,15 – 20,00 h (45 min / 1 nastavni sat)

8. Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima (I. dio)

- Natjecateljski dijalog

- Partnerstvo za inovacije

- Posebni režimi

 

3. DAN, 11.07. srijeda, od 16,00 do 20,00 h (5 nastavna sata)

16,00 – 16,45 h (45 min / 1 nastavni sat)

8. Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima (II. dio)

- Natjecateljski dijalog

- Partnerstvo za inovacije

- Posebni režimi

16,45 – 18,15 h (90 min/ 2 nastavna sata)

8. Postupci javne nabave s praktičnim primjerima

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

18,15 - 18,30 h Stanka za kavu

18,30 – 20,00 h (90 min / 2 nastavna sata)

9. Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu

- Okvirni sporazum

- Dinamički sustav nabave

 

4.DAN, 12.07. četvrtak, od 16,00 do 20,00 h (5 nastavna sata)

16,00 – 17,30 h  (90 min/ 2 nastavna sata)

9. Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu

- Elektronička dražba

- Elektronički katalog

- Sustav kvalifikacija

 17,30 – 18,15 h (45 min / 1 nastavni sat)

10. Dokumentacija o nabavis praktičnim primjerima

- Oblik i sadržaj

 18,15 – 18,30 h Stanka za kavu

 18,30 – 20,00 h (90 min/ 2 nastavna sata)

10.Dokumentacija o nabavi s praktičnim primjerima

- Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije (I. dio)

 

5. DAN 13.07. petak, od 16,00 do 20,00 h (5 nastavna sata)

16,00– 16,45 h (45 min / 1 nastavni sat)

10.Dokumentacija o nabavi s praktičnim primjerima

Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije (II. dio)

16,45 – 17,30 h (45 min / 1 nastavni sat)

10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima

- Objave javne nabave

17,30 – 18,15 h (45 min / 1 nastavni sat)

11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – s praktičnim primjerima

- Osnove za isključenje gospodarskog subjekta

18,15 – 18,30 h Stanka za kavu

18,30 – 20,00 h (90 min / 2 nastavna sata)

11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – s praktičnim primjerima

- Uvjeti sposobnosti

 

6. DAN, 14.07. subota, od 09,00 do 17,45 h (10 nastavnih sati)

09,00  – 09, 45  h (45 min / 1 nastavni sat)

11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – s praktičnim primjerima

- Europska jedinstvena dokumentacija za nabavu

09,45  – 10,30 h (90 min / 2 nastavna sata)

12. Kriterij za odabir ponude – I. dio

10,30 - 10,45 h Stanka za kavu

10,45 - 11,30 h (90 min / 2 nastavna sata)

12. Kriterij za odabir ponude – II. dio

11,30 - 13,00 h (90 min / 2 nastavna sata)

13. Ponuda – s praktičnim primjerima, I dio

- Oblik i sadržaj

- Zaprimanje i otvaranje

13,00 - 14,00 h Stanka za ručak

14,00 - 14,45 h (45 min / 1 nastavni sat)

13. Ponuda – s praktičnim primjerima

- Oblik i sadržaj

- Zaprimanje i otvaranje

 16,15 - 17,45 h (90 min / 2 nastavna sata)

13. Ponuda – s praktičnim primjerima, I dio

- Postupak pregleda i ocjene ponuda

 

7. DAN, 16.07. ponedjeljak, od 16,00 do 20,00 h (5 nastavna sata)

16,00 – 16,45 h (45 min / 1 nastavna sata)

 13. Ponuda – s praktičnim primjerima, II. dio

- Postupak pregleda i ocjene ponuda

16,45 - 18,15 h (90 min / 2 nastavna sata)

14. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanjas praktičnim primjerima

18,15  – 18,30 h Stanka za kavu

18,30 – 20,00 h (90 min / 2 nastavna sata)

15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

 

8. DAN, 17.07. utorak, od 16,00 do 20,00 h (5 nastavna sata)

16,00 – 16,45 h (45 min / 1 nastavni sat)

17. Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave

16,45 – 17,30 h (45 min / 1 nastavni sat)

18. Održiva i zelena javna nabava

17,30 – 17,45 h Stanka za kavu

17,45 - 20,00 h (90 min / 3 nastavna sata)

16. Pravna zaštita u sustavu javne nabave - s praktičnim primjerima, I dio

 

9. DAN, 18.07. srijeda, od 16,00 do 20,00 h (5 nastavna sata)

 16,00 - 16,45 h (45 min / 1 nastavni sat)

16. Pravna zaštita u sustavu javne nabave - s praktičnim primjerima, II dio

16,45 – 17,30 h (90 min / 2 nastavna sata)

Vježbe provedbe postupaka javne nabave

17,30 - 17,45 h Stanka za kavu

17,45 – 20,00 h (135 min / 3 nastavna sata)

Vježbe provedbe postupaka javne nabave

Podjela potvrda o pohađanju „Programa izobrazbe u području javne nabave“

 

Prijave su moguće do 6.7.2018. god.  PRIJAVA

Predavanja: ovlašteni treneri

Kotizacija: 3.000,00 kn po polazniku (PDV se ne obračunava sukladno članku 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN br. 73/2013)

Kotizaciju molimo uplatiti na poslovni račun Educateam d.o.o. IBAN: HR3624020061100716677, s naznakom "PROGRAM IZOBRAZBE POŽEGA", najkasnije do dana održavanja.