Educateam d.o.o.
Mašićeva 3a, 10 000 Zagreb

Email (stalno dostupni)

Opći upiti -- korisnička podrška i prodaja

mi.smo@educateam.hr

tel. +385 95 909 3282 (od 15:30h)

fax. +385 1 466 45 06

Informatika

it@educateam.hr

 

Ispunite kontakt formu

Ime i prezime *
Ime i prezime

 

Na zahtjev i prema potrebama klijenata kreiramo i održavamo individualne edukacije, treninge, konzultacije i inhouse seminare, pružamo usluge izrade strateških i provedbenih dokumenata, kao i izrade internih akata.

Želite organizirati kongres, simpozij, konferenciju, seminar, radionicu

Želite organizirati korporacijski događaj za svoje djelatnike ili klijente, u užem ili širem okruženju? Pokažite sliku svoje tvrtke!

U ponudi imamo organizaciju različitih događaja: team building programi, promocije i prezentacije, izložbe, dodjele nagrada, eventi, gala večere, božićni i novogodišnji domjenci i ostala događanja prilagođena Vašim potrebama, ideja i po Vašom izboru. 

Pružatelj smo usluga javne nabave te pružamo podršku aktivnostima nabave, posebice u:

- u obliku tehničke infrastrukture koja javnim naručiteljima omogućuje dodjelu javnih ugovora ili sklapanje okvirnih sporazuma za radove, robu ili usluge;

- u obliku savjeta o provođenju ili izvedbi postupaka javne nabave;

- u obliku pripreme i upravljanja postupcima javne nabave u ime i u korist određenog javnog naručitelja i dr.

- u obliku savjetovanja ponuditelja u izradi ponude i sudjelovanju u postupku javne nabave i postupcima financiranim iz EU sredstava.

Ako trebate stručnost i iskustvo, obratite nam se s povjerenjem.